Exempel på vad jag gjort

Navigering

Handelsutredning Holmastan


På uppdrag av MKB gjorde jag en utredning om förutsättningar för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för stadsutveckling.

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Navigering

Malmö kulturstråk


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling Hotel Lundia


Läs mer
Navigering

Trendanalys Suellska Villan


Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Navigering

Ramverk för inköpsverksamhet Malmö stad


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling saluhall


Läs mer