Exempel på vad jag gjort

Processledning

Vad kostar det att staden är ur funktion?


Som underkonsult åt ÅF gjorde jag på uppdrag åt Resilient Regions en rapport där jag tog fram en beräkningsmodell för att beskriva de totala avbrottskostnaderna vid naturkatastrof eller annan kraftig…

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Navigering

Malmö kulturstråk


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling Hotel Lundia


Läs mer
Processledning

Utmaningar för regionala lösningar Skurups kommun


Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Navigering

Ramverk för inköpsverksamhet Malmö stad


Läs mer
Navigering

Hållbara evenemangsstäder


Läs mer
Navigering

Malmö Live


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer