Exempel på vad jag gjort

Processledning

Vad kostar det att staden är ur funktion?


Som underkonsult åt ÅF gjorde jag på uppdrag åt Resilient Regions en rapport där jag tog fram en beräkningsmodell för att beskriva de totala avbrottskostnaderna vid naturkatastrof eller annan kraftig…

Läs mer
Navigering

Handelsutredning Holmastan


På uppdrag av MKB gjorde jag en utredning om förutsättningar för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för stadsutveckling.

Läs mer
Platsanalys

Sege Park – Hållbar stadsutveckling


Tillsammans med Kjellander Sjöberg var Platspilot med och tog fram förslaget ”It Takes a Block” för utvecklingen av Sege Park. Förslaget vann innovationstävlingen Nordic Build Cities Challenge. Sege Park är…

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Platsanalys

Rådgivning Össjö gård


Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Platsanalys

Risk- och konsekvensanalys Drottninggatan – Järnvägsgatan Helsingborg


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling Hotel Lundia


Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Platsanalys

Manifest Skarhult Gods


Läs mer