Exempel på vad jag gjort

Utbildning

Marknadsföring & Globalisering, programmet för Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola


Läs mer
Utbildning

Utbildning i Facility management och upphandling på Malmö högskola för blivande Fastighetsföretagare och Byggare


Läs mer
Utbildning

Utbildning i ekonomisk geografi, lärarprogrammet Malmö högskola


Läs mer