På uppdrag av MKB gjorde jag en utredning om förutsättningar för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för stadsutveckling.