Exempel på vad jag gjort

Navigering

Utredning om ansvar och lämpligaste organisatoriska hemvist för besöksnäringsfrågorna i Malmö stad


KLIENT: NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN MALMÖ STAD UPPDRAG: Beskriva hur några större kommuner organiserar motsvarande ansvarsområde. Med detta som bakgrund beskrevs  vad som inom detta ansvarsområde bör vara kopplat till ett ”stadsledningskontor” avseende styrning, ledning…

Läs mer
Navigering

Förutsättningar för handel och annan kommersiell aktivitet i Holmastan


KLIENT: MKB UPPDRAG: Att undersöka förutsättningarna för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för utveckling kopplat till förtätningen och förstärkningen av Holmastan. Resultatet av utredningen blev stärkta möjligheter att skapa ett attraktivt…

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Navigering

Rådgivning Össjö gård


KLLIENT: Össjö Gård UPPDRAG: Rådgivning, beslutsstöd och affärsmodellutveckling för utveckling av Össjö Gård

Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Navigering

Malmö kulturstråk


Läs mer
Navigering

Risk- och konsekvensanalys Drottninggatan – Järnvägsgatan Helsingborg


KLIENT: Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad UPPDRAG: Risk- och konsekvensanalys i samband med ombyggnaden av Drottninggatan – Järnvägsgatan. Sex riskkategorier identifierades. I varje kategori fanns ett antal identifierade risker. Dessa förklarades, beskrevs och…

Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling Hotel Lundia


KLIENT: Hotel Lundia UPPDRAG:  Konsekvensanalys och förslag på åtgärder i samband med utvecklingen av Hotel Lundia till en mötesplats och hotell. Konsekvensanalysen analyserade och beskrev positiva och negativa konsekvenser av valda eller tänkta…

Läs mer
Navigering

Trendanalys Suellska Villan


Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Navigering

Ramverk för inköpsverksamhet Malmö stad


Läs mer
Navigering

Konceptuell utveckling saluhall


Läs mer
Navigering

Malmö Live


KLIENT: Clarion Malmö Live Hotel & Congress och Malmö Live Konserthus UPPDRAG: Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och…

Läs mer