Exempel på vad jag gjort

Processledning

Framtagande av stadgar för Hantverksbryggerinäringens förening samt förankring av stadgarna


KLIENT: Region Gotland UPPDRAG: Ta fram föreningsstadgar för förening för samtliga bryggerier på Gotland. I uppdraget ingick att ta fram en vitbok  som reglerar samarbetet inom föreningen och med andra aktörer, särskilt livsmedelsnäringen, i…

Läs mer
Navigering

Utredning om ansvar och lämpligaste organisatoriska hemvist för besöksnäringsfrågorna i Malmö stad


KLIENT: NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN MALMÖ STAD UPPDRAG: Beskriva hur några större kommuner organiserar motsvarande ansvarsområde. Med detta som bakgrund beskrevs  vad som inom detta ansvarsområde bör vara kopplat till ett ”stadsledningskontor” avseende styrning, ledning…

Läs mer
Processledning

Vad kostar det att staden är ur funktion?


Som underkonsult åt ÅF gjorde jag på uppdrag åt Resilient Regions en rapport där jag tog fram en beräkningsmodell för att beskriva de totala avbrottskostnaderna vid naturkatastrof eller annan kraftig…

Läs mer
Navigering

Ett Malmö Live för alla


Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar? En plats som lockar besökare till evenemang och…

Läs mer
Navigering

Evenemangsstrategi och handlingsplan Malmö stad


Läs mer
Navigering

Malmö kulturstråk


Läs mer
Processledning

Utmaningar för regionala lösningar Skurups kommun


Läs mer
Navigering

Strategi för geografisk information Strängnäs kommun


Läs mer
Navigering

Ramverk för inköpsverksamhet Malmö stad


Läs mer
Processledning

Hållbara evenemangsstäder


KLIENT: Riksidrottsförbundet UPPDRAG:  För konsortiet runt Hållbara evenemangsstäders räkning producera texter och som krävdes för att kunna lämna in en komplett ansökan i tid till Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation fas 2.”

Läs mer
Navigering

Malmö Live


KLIENT: Clarion Malmö Live Hotel & Congress och Malmö Live Konserthus UPPDRAG: Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och…

Läs mer