Exempel på vad jag gjort

Utbildning

Många olika vägar till försörjning. Vad lyckas och varför?


KLIENT: STADSBYGGNADSKONTORET MALMÖ STAD UPPDRAG: Forskningsgenomgång och presentation i samband med seminariet: ”Många olika vägar till försörjning”. Vad lyckas och varför?

Läs mer
Utbildning

Marknadsföring & Globalisering, programmet för Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola


Läs mer
Utbildning

Utbildning i Facility management och upphandling på Malmö högskola för blivande Fastighetsföretagare och Byggare


Läs mer
Utbildning

Utbildning i ekonomisk geografi, lärarprogrammet Malmö högskola


Läs mer