Om mig

Ulf Silbersky, fil.lic. ekonomisk geografi

Jag har en bakgrund som forskare med fokus på stads- och regionalutveckling. Mycket av min forskning har kretsat kring samhällets geografi; hur och var vi människor organiserar oss och våra resurser. Det senaste forskningsprojektet fokuserade på attraktiva miljöer med frågeställningarna ”Hur kan olika aktörer samverka för att skapa attraktiva rum?” och ”Hur skapar vi folkliv och flöden?”

Idag driver jag Platspilot AB och har genomfört drygt 200 konsultuppdrag för myndigheter, företag och samarbetsorganisationer. Uppdragen har sträckt sig från att leda platsers och organisationers utveckling och bistå med att visa möjliga vägval till strategier för attraktivitet, sparringpartner och affärsmodellutveckling. Jag är en ofta anlitad processledare där min förmåga att entusiasmera och engagera kombinerat med min kapacitet att kunna ställa de svåra frågorna och vända och vrida på resonemang glatt många klienter.