KLIENT: Miljöförvaltningen Malmö stad

UPPDRAG: Ansvar för framtagande av portfölj av finansieringsklara lösningar för nya stadsområden i Malmö i dialog med huvudansvarig för åtgärden