KLIENT: Region Gotland

UPPDRAG: Ta fram föreningsstadgar för förening för samtliga bryggerier på Gotland. I uppdraget ingick att ta fram en vitbok  som reglerar samarbetet inom föreningen och med andra aktörer, särskilt livsmedelsnäringen, i en så kallad vitbok. I uppdraget ingick förankringsarbete samt organisera och leda det möte där föreningsstadgarna och vitboken beslutades samt föreningen bildades.

Uppdraget har fortsatt och jag är nu sparringpartner och rådgivare till föreningen.