KLIENT: Riksidrottsförbundet

UPPDRAG:  För konsortiet runt Hållbara evenemangsstäders räkning producera texter och som krävdes för att kunna lämna in en komplett ansökan i tid till Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation fas 2.”