KLIENT: MKB

UPPDRAG: Att undersöka förutsättningarna för handel och annan kommersiell aktivitet för att bedöma potentialen för utveckling kopplat till förtätningen och förstärkningen av Holmastan. Resultatet av utredningen blev stärkta möjligheter att skapa ett attraktivt Holmastan som också är ekonomiskt hållbart. Uppdraget resultaterade även i ett alternativt förslag till lokalisering av handel och kommersiella aktiviteter jämfört med ursprungligt planförslag.