KLIENT: Region Gotland & Tillväxtverket

UPPDRAG: Förstudien avser skapa en förståelse för var de gotländska hantverksbryggerierna står avseende samverkan internt (mellan hantverksbryggerier) och externt (med offentliga regionala aktörer och övriga livsmedelsaktörer), vilka utvecklingsbehov som finns samt komma med förslag på strategier och konkreta handlingsplaner för utveckling.

Uppdraget pågår