KLIENT: Hotel Lundia

UPPDRAG:  Konsekvensanalys och förslag på åtgärder i samband med utvecklingen av Hotel Lundia till en mötesplats och hotell. Konsekvensanalysen analyserade och beskrev positiva och negativa konsekvenser av valda eller tänkta handlingar/handlingsalternativ. Förslag på ny affärsmodell.