KLIENT: Clarion Malmö Live Hotel & Congress och Malmö Live Konserthus

UPPDRAG: Hur kan vi göra Malmö Live till en attraktiv och levande mötesplats för alla, även under novembers mörkaste, blåsigaste och kallaste kvällar?  Det var frågorna och uppdraget från Malmö Live. Resultatet blev en rapport som pekar ut Malmö Lives kärna, stärker förståelsen för kvarterets utmaningar och möjligheter och som ger rekommendationer hur ansvariga  kan arbeta vidare framöver för att göra Malmö Live till en levande plats för alla och ett hus för gränsöverskridande uttryck.

Projektet inleddes med en heldags tankesmedja under ledning av Platspilot. 60 deltagare, förutom projektets ledning och företrädare för Malmö Stad fanns även artistbokare, grannar, eventbyråer, Malmö högskola, Malmö Latinskola, fastighetsägare, arkitekter, byggherren och det fria kulturlivet på plats. Här hanterades målkonflikter och dialog över intressesfärer och kompetensområden kunde inledas.

Under tankesmedjan och i rapporten som levererades ingick en summarisk vetenskapsteoretisk genomgång och en internationell översikt med exempel som har stått inför liknande utmaningar som Malmö Live.

Malmö Live fick förslag på hur det går att utveckla kvarteret till en levande plats för alla och ett hus för gränsöverskridande uttryck. Förslagen var rekommendationer i tre kategorier. Först, baserat på  forskning, trender, åsikter och tankesmedjan, förslag som kan vara bra att ha i åtanke, från imorgon och framöver. Därefter kom förslag på den typ av konkreta insatser och aktiviteter som kan initieras direkt. Avslutningsvis var det förslag på utredningar- och analyser som kan genomföras för att ytterligare stärka möjligheten att Malmö Live blir en levande och attraktiv plats på lång sikt.