KLIENT: STADSBYGGNADSKONTORET MALMÖ STAD

UPPDRAG: Forskningsgenomgång och presentation i samband med seminariet: ”Många olika vägar till försörjning”. Vad lyckas och varför?