KLIENT: Skanska och PM Fastigheter

UPPDRAG: Strategisk platsanalys för förståelse av marknadsstruktur och kommersiellt omland. Rapporten användes som underlag för stöd i investeringsbeslut i samband med nybyggnation i Lysekil.