KLIENT: Svenska Hus

UPPDRAG: Analys, utvecklingspotential och framgångsfaktorer för kvarteret Fredriksborg.  Förslag på vägar framåt, inklusive affärsmodell, som gör det möjligt att åstadkomma ett öppet, grönt kvarter som är en sammanslagning av gränsöverskridande konstutställningar och/eller konstmuseum, arbete, inspirerande aktiviteter, god mat och dryck. I denna miljö ska det även byggas hundra nya lägenheter i nya huskroppar.