KLLIENT: Össjö Gård

UPPDRAG: Rådgivning, beslutsstöd och affärsmodellutveckling för utveckling av Össjö Gård