KLIENT: Kjellander & Sjöberg

UPPDRAG: Tillsammans med Kjellander & Sjöberg var Platspilot med och tog fram förslaget ”It Takes a Block” för utvecklingen av Sege Park. Förslaget vann innovationstävlingen Nordic Build Cities Challenge. Sege Park är Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Här planeras ett område med 800 bostäder över en tioårsperiod. I stadsdelen kommer gemensamt nyttjande av resurser användas som medel för att skapa klimatsmarta och prisvärda bostäder och som ett sätt att höja de boendes livskvalitet i stort.