KLIENT: BRINOVA         UPPDRAG: Inventering för att notera möjligheter och utmaningar. Dessa sammanställdes och karterades. Samtal med boende och handlare i Oxie. Workshop med inspirerande exempel och aktuell forskning om varför och vad det kan ge att jobba parallellt med trygghet och handel. Rapport med inventering, utvecklingspotential och handlingsalternativ inklusive motiveringar.