KLIENT: Stadskontoret Malmö stad

UPPDRAG: Utredning att på kommunstyrelsens uppdrag söka svar på hur den politiska styrningen av upphandlingar kan förbättras, hur hållbara inköp kan främjas ytterligare samt hur innovation kan främjas i Malmö stads upphandlingsverksamhet