KLIENT: NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN MALMÖ STAD

UPPDRAG: Beskriva hur några större kommuner organiserar motsvarande ansvarsområde. Med detta som bakgrund beskrevs  vad som inom detta ansvarsområde bör vara kopplat till ett ”stadsledningskontor” avseende styrning, ledning och samordning. Utredningen beskrev vilka andra organisationsformer och placeringar på annan förvaltning som kan vara aktuell, för hela eller delar av denna verksamhet.