Som underkonsult åt ÅF gjorde jag på uppdrag åt Resilient Regions en rapport där jag tog fram en beräkningsmodell för att beskriva de totala avbrottskostnaderna vid naturkatastrof eller annan kraftig påverkan på samhället. Modellen kan användas som underlag för att göra bättre bedömningar av konsekvenserna vid en allvarlig störning i verksamheter och funktioners. Detta kan i sin tur skapa ett bättre underlag för prioriteringar mellan verksamheter och behovsbedömningar av särskilda insatser. Att definiera avbrottskostnader innebär teoretiska och praktiska utmaningar. Denna förstudie diskuterar dessa problem och summerar det i en beräkningsmodell för avbrottskostnader.

Ladda ner rapporten här: Berakning-av-avbrottskostnader