Tillsammans skapar vi värdefulla platser

Platspilot sätter en ny standard för platsskapande och processledning.

Med hantverksmässig omsorg om detaljer och helhet hjälper jag klienter att ställa de svåra frågorna, analysera svaren och visa på möjliga vägar framåt.

Navigering

Som platspilot hjälper jag dig att navigera förändringsförlopp i tid, rum och relationer. Jag har en bakgrund i forskning om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Detta kombinerar jag med en talang…

Strategi

En bra startpunkt i strategiskt arbete är att utgå från att bara människor kan förverkliga visioner, göra strategiska prioriteringar och ta modiga beslut. Oavsett om det gäller organisatorisk utveckling, attraktiva…

Platsskapande

När jag gör platsanalyser arbetar jag efter en enkel modell:

  1. Promenadinventeringar av platsen vid olika tidpunkter och från olika vinklar
  2. Insamling av hårda fakta och statistik
  3. Analys av struktur, upplevelser och funktioner

Processledning

Min processledning bygger på en beprövad metod som fångar helheten i projektet och kopplar ihop de rätta aktörerna, formulerar genomförbara visioner och sätter realistiska mål. Min erfarenhet säger mig att processledarens främsta uppgift…

Utbildning

För mig är det viktigt att alla människor får komma till tals och kan växa. Studentenkäter visar att jag har en särskild förmåga att nå denna ambition. Jag strävar alltid efter att skapa en atmosfär där lärandet bygger på att deltagarna utmanas till analys och kritisk reflektion kring begrepp och företeelser.

Sagt om Platspilot

”Känns bra att luta sig mot kompetens och kunnande. För mig är samarbetet med Platspilot mycket värdefullt, har löst många utmaningar, gett mig många goda råd – och en hel del skratt.” Hjalmar Falck, Verksamhetsledare Fastighetsägare BID Sofielund och Malmö stad 

 

”Jag har i olika sammanhang använt Platspilot då uppdraget krävt en processledning utav rang, för dessa tillfällen är Ulf Silbersky en talang av sällan skådat slag.” Jens Lyckman, General Manager, Clarion Hotel & Congress Malmö Live & ordförande i Hotellgruppen Malmö Lund  

 

”Ulf är en skarp analytiker och strateg med bred erfarenhet inom det mesta som rör samhällsutveckling. Han är även en inspirerande ledare med förmåga att driva komplexa processer och projekt framåt.” Maja Manner, sektionschef, processledning och strategi, ÅF 

 

”Att vara fastighetsägare till en orts centrum har sina utmaningar. Därför anlitade vi Ulf Silbersky som processledare vid vår workshop för att ta fram en strategi och handlingsplan. Ulf är kunnig, engagerad och inspirerande med en fantastisk förmåga att kommunicera med alla involverade. Jag kan varmt rekommendera honom.” Carina Sjöholm, Fastighetschef, Brinova Fastigheter AB

  

“Platspilot hjälpte oss med en noggrann platsanalys och lyfte fram spännande möjligheter vi inte tänkt på tidigare. Analysen har gett oss många nya tankar och idéer som vi nu jobbar vidare med.” Daniel Evertsson, fastighetsutvecklare, Svenska Hus  

 

”Malmö stad anlitade Platspilot och Ulf som processledare för att ta fram en ny evenemangsstrategi och handlingsplan sommaren 2016. Det som gör Ulf unik är, först och främst, hans förmåga att bygga förtroendefulla relationer där han får människor att känna sig sedda och hörda. Detta tillsammans med hans strukturerade arbetssätt och kunskaper om processledning gör att slutresultatet är väl förankrat, realistiskt och genomförbart!” Katarina Olsson, evenemangschef, Malmö stad  

 

”Vi anlitade Ulf som vår processledare vid en workshop. Genom sitt mjuka och behagliga sätt fick han alla i sin närhet att slappna av och uppnå sin fulla potential. Med grundlig research och lyhördhet för sitt uppdrag levererade Ulf över vår förväntan. Kommer utan tvekan att anlita Ulf igen och kan varmt rekommendera honom.” Linn Möller-Laketic, Project manager på Event in Skåne

    

”Platspilot har hjälpt oss placera oss hos våra besökare och se verksamheten ur deras perspektiv när vi utformat platsen. På så sätt har vi kunnat tänka utanför våra interna ramar.” Jesper Larsson, VD & Konserthuschef, Malmö Live Konserthus  

 

”Den kompetens Ulf har, som vi haft stor glädje av, är hans förmåga att ställa intresserade frågor och förmågan att vända och vrida på resonemang så att tankarna och idéerna hos den/de som han interagerar med utvecklas och kommer vidare. Ulf har också en fantastisk förmåga att leda workshops på ett energiskt sätt så att deltagarna blir både engagerade och delaktiga. Ulf är också en skicklig föreläsare. I de fall vi söker någon som har dessa kompetenser och förmågor kommer vi med glädje anlita Platspilot igen! Det är dessutom, som en extra bonus, väldigt trevligt att samarbeta med Ulf som person!” Gabriella Manieri, upphandlingschef, Malmö stad, Stadskontoret Upphandlingsenheten  

 

 ”Ulf från Platspilot har lätt att sätta sig in i projektets svårigheter och utmaningar. Han tar fram tydliga förslag till lösningar och återkopplar snabbt till beställaren.” Klas Östholm, projektledare ombyggnaden Drottninggatan – Järnvägsgatan, Helsingborgs stad   

 

”Ulf har en fantastisk förmåga att se och kommunicera med alla funktioner i en organisation. Som projektledare känner jag alltid mig trygg och inspirerad, dessutom har jag väldigt roligt längs vägen tillsammans med Platspilot och Ulf!” Jimmy Arvidsson, Projektledare, Malmö Kulturstråk, Kulturförvaltningen, Malmö stad  

 

”Ulf är engagerad och kunnig med en förmåga att kommunicera med alla involverade så att alla känner sig trygga och inspirerade.” Christer Nilsson, Fastighetschef, HSB SKÅNE   

 

”Platspilot gjorde ett fantastiskt arbete med att ta fram en strategi för geografisk information åt Strängnäs kommun. Platspilot hade en fantastisk förmåga att anpassa innehållet till våra specifika förhållanden. Ulf var engagerad, lyhörd, intresserad och kom alltid med förslag på kreativa lösningar för att komma vidare i arbetet.” Marie Jonsson, Samhällsbyggnadschef, Strängnäs kommun   

 

”Ulf levererade det vi ville ha, och mer därtill. Rapporten gav oss de svar vi behövde för att komma vidare i vårt arbete.” Lotte Hoflund, Account Director, ID Kommunikation   

 

”Platspilot är en kunnig, driven och engagerad samarbetspart som hjälper oss att bygga en hållbar mötesplats.” Karin Karlsson, programchef, Malmö Live Konserthus 

  

”Vi anlitade Ulf Silbersky som processledare för en workshop i ämnet gaming kopplat till evenemang. Ulfs arbete och engagemang imponerade från planeringsstadiet till genomförandet och uppföljningen. Inte bara ledde han processen på ett utmärkt sett han imponerade också med sin kunskap och den bakgrundsresearch han gjort. Vi hade höga förväntningar innan vi anlitade Platspilot och Ulf Silbersky vilka inte bara levdes upp till utan överträffades. Ser redan fram till nästa tillfälle!” Christopher Johansson, projektledare, Näringslivsavdelningen, Malmö Stad   

 

”Att förstå orsakerna till varför en plats har en viss betydelse, hur detta påverkar vilka resurser som finns tillgängliga och i förlängningen även våra utvecklingsmöjligheter, är en viktig förmåga för att kunna prioritera och fatta svåra beslut i olika verksamheter. På Lunds tekniska högskola har Ulf bidragit med det perspektivet i utbildningen, under 15 år som gästlärare.” Ola Alexanderson, Universitetslektor Produktionsekonomi, Lunds tekniska högskola   

 

”Människor som bor på landet och arbetar i den agrara näringen träffar och diskuterar ofta problem och möjligheter med andra lantbrukare. Detta är inte våra kunder och därför slutar det för ofta att vi lantbrukare vill förklara vad kunden skall köpa istället för att se på vad kunden egentligen önskar. Det är här Ulf Silbersky och Platspilot varit en stor tillgång och brygga för oss på Skarhult. Platspilot har fått oss att se möjligheterna om hur den urbana kunden ser på oss här ute på landet och framförallt vad den urbana invånaren vill handla och äta av oss lantbrukare framöver!” Carl Johan von Schwerin, ägare, Skarhults Gods

 

”Ulf har varit en väldigt engagerad och inspirerande samarbetspartner och ett stöd i utvecklingsprocessen för oss som fastighetsägare. Såväl i analysen av statistik och hård fakta som i det mer visionära och framåtblickande har Ulf under våra workshops och hela vårt samarbete på ett entusiasmerande sätt förmedlat sina kunskaper och idéer.” Lucas Rosén, delägare Ollebo Terminalen AB

 

”Ulf Silbersky är en proffsig, inspirerande, personlig och kunnig föreläsare.” Karin Book, universitetslektor Urbana studier, Malmö Högskola   

 

 

Senaste nytt